donderdag 24 december 2015

We kunnen door!

Beste bewoner,

We kunnen door!
Van QuaWonen hebben alle bewoners een brief ontvangen om u te informeren dat op grond van de ontvangen akkoordverklaringen de noodzakelijke 70% ruim gehaald is! We gaan daarom de energiemaatregelen, conform ons renovatievoorstel, uitvoeren in alle woningen.

Heeft u nog een afspraak staan met Beter in Wonen over uw open haard? Deze afspraak blijft
gewoon staan.

Er zijn nog een aantal bewoners die geen AkkoordVerklaring hebben ingeleverd. Graag ontvangen
we van iedereen de ingevulde AkkoordVerklaring, waarin u aangeeft wel of niet akkoord te gaan.
Als we van iedereen de AkkoordVerklaring ontvangen hebben, telt de KlankbordGroep alles na. Het resultaat hiervan kunt u nalezen in de eerstvolgende nieuwsbrief van Beter in Wonen.

Wij wensen u prettige feestdagen en tot in 2016!

Met vriendelijke groet,

Beter in Wonen


Geen opmerkingen: