donderdag 24 december 2015

We kunnen door!

Beste bewoner,

We kunnen door!
Van QuaWonen hebben alle bewoners een brief ontvangen om u te informeren dat op grond van de ontvangen akkoordverklaringen de noodzakelijke 70% ruim gehaald is! We gaan daarom de energiemaatregelen, conform ons renovatievoorstel, uitvoeren in alle woningen.

Heeft u nog een afspraak staan met Beter in Wonen over uw open haard? Deze afspraak blijft
gewoon staan.

Er zijn nog een aantal bewoners die geen AkkoordVerklaring hebben ingeleverd. Graag ontvangen
we van iedereen de ingevulde AkkoordVerklaring, waarin u aangeeft wel of niet akkoord te gaan.
Als we van iedereen de AkkoordVerklaring ontvangen hebben, telt de KlankbordGroep alles na. Het resultaat hiervan kunt u nalezen in de eerstvolgende nieuwsbrief van Beter in Wonen.

Wij wensen u prettige feestdagen en tot in 2016!

Met vriendelijke groet,

Beter in Wonen


donderdag 17 december 2015

AkkoordVerklaringen

Beste bewoners,

Wij hebben al van veel bewoners de AkkoordVerklaring ontvangen, bedankt hiervoor!
Indien u de AkkoordVerklaring nog niet aan ons hebt gegeven of  hebt opgestuurd, ontvangen wij deze graag vóór 23 december.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Dan kunt u ons een e-mail sturen via info@beterinwonen.nl of bellen naar: 06 84 51 20 44

Met vriendelijke groeten,

Beter in Wonen

vrijdag 4 december 2015

BewonersMap en ProefWoning

Beste bewoner,

Op donderdag 3 en vrijdag 4 december hebben Sofie Kestens en Miranda Mars namens Beter in Wonen de BewonersMap met daarin de AkkoordVerklaring bij u langsgebracht. Indien u niet thuis was, dan kunt u de BewonersMap ophalen in de ProefWoning op de Bilderdijkstraat 33.
De openingstijden van de ProefWoning zijn:

  • donderdag 10 december van 16.00 tot 20.00 uur
  • vrijdag 11 december van 11.00 tot 15.00 uur
In de ProefWoning kunt u de plannen voor de woning, zoals beschreven in de BewonersMap, bekijken. 
Er zijn bovendien deskundigen aanwezig om uw vragen over het renovatievoorstel te beantwoorden.

Wij zien u graag in de ProefWoning!

Met vriendelijke groeten,

Het team van Beter in Wonen